ARAZIN O TAYINDAN SORAQLAR      
      
Cəfər Əliyev           
1  

EL AŞIĞI

Necə deyərlər, aşığı ölkədə müqəddəs hesab edirlər, onun ifaçılıq sənətini yüksək qiymətləndirirlər. Elə bir toy tapmazsan ki, aşıqlar olmasın. Musiqi sevər xalq sanki aşıqlarla nəfəs alır. Təbrizdə, Urmiyyədə, Qaradağda, Tehranda, Zəncanda, Ərdəbildə və sair yerlərdə toy büsatlarında aşıqların deyişməsi adət halını almışdır. Belə hallarda məclislər sübhə qədər, necə deyərlər, xoruzların sonuncu banınadək davam edir.

Bir çox aşıqlar, o cümlədən Təbrizin adlı sanlı Aşığı Həsən İskəndəri dünyanın otuzdan artıq ölkəsində qastrol səfərlərində olub, elini-obasını tərənnüm edib və şöhrət qazanıbdır. O, Şərq ölkələrinin, demək olar ki, çoxunda olub, dəfələrlə Yaponiyaya dəvət olunaraq orada da maraqlı konsert proqramı ilə çıxış edibdir. Hələ üstəlik iki aşıq gəraylısını Yapon dilində ifa edib, dəfələrlə alqışlarla deyişib, tamaşaçıları valeh edib. Onun oğlu Əli də atasının sənətini davam etdirir. O, da həm sazda, həm də qarmonda mahir ifaçılıq sənətinə görə İranda tanınır. Ustad aşıq hər il AFR-ə də dəvət olunur. Orada da maraqlı proqramla çıxış edir. Alman dilində ifa etdiyi aşıq havaları ona böyük şöhrət gətirir. Haqlı olaraq İran aşıqları onu özlərinin ağsaqqalı sayırlar.

Aşıq Çingiz Mehdipuru çoxları İranın Aşıq Ədaləti adlandırırlar. Ustad aşığın məharətlə ifa etdiyi "Yanıq Kərəmi" hamını valeh edir. Məclislərdə bəzən bu çətin ifa olunan, Kərəmin ah- naləsini özündə cəmləşdirən havasını azı 10-15 dəfə, bəzən də daha çox çaldırırlar. "Yanıq Kərəm" onun ifasında Aşıq Ədalətin ifa etdiyi kimidir. Təbrizdə hamı onu Çingiz-Ədalət deyə çağırır. Bu ifaçılıq sənətini ona əmisi Eynulla Mehdipur öyrədib.


 
1  
copyright by musiqi dunyasi 1999-2000© design by grArt 2000©
Back to Home About site