( 50)
Search

65()

-
( -70)
()


( 50)


85-


 


        , , . , . , . , , , , n . , , g .

        : . , , . . , . , . . . .. . , . .. 36 ( !) . . , . , , , . , , , . , . , , , !.

        , , . , , , . . : - , , . , , . . , , , . ( ), . b 80 , . , , .

        , . . , , .

        . , , . . .

        , . , , , , . , , la . . : , , , .

        . . , . , . , , . , , . , , . , ( , . ) daxil edir.

        80 . . , . . . , , , .

        , , . , - . , 4 . , , .

        . . ( , d, , .).

        1986 . . .

        , , , .

        . . . . ( ) , . , , , , , . , , , .

        . : .

        , , . , , , , , ya , n .

        . 12 . . , , . . . r: ., . . . . , , ya , , .

        . , , .

        , , , , , . .

        . . , - , . . , , . - , .

        , . , .- .

        . , -, , - , . , , .

        . , , , , .

        , .

        ya yi . , . , , .

        ,

        , ,

        ,

        ,

        ,

        .

        , . . .

        , ( , ) .

        . , . . ya n , . , .

        , ( , ). .

        , .

       

        , .

        ,

        .

        ( ) , .

        . , , (. ), (. ) .

        . (. .) . , , , .

        , . . . . .

        , ., . , .

        , - , . . , .

        , (, ), , .

        , . , .

        . . , (. ) .

        . (. .), (. .) . .

        , . . .

        . . : , , . . , , . , , . .

        . - : (. .), (. .).

        2002 . - . , , .

        . , .

        . : . , .

        . . . , . .

        . : , , . . : v , d bu sradan olan srlrdir.

        . - .

        . . . : , , , .

        2011 (100 ).

        , . . . , rn .

        . . , . , . , .

       

   
    copyright by musiqi dunyasi 2000-2005 ©

 


Next Page