"OĞUZNAMƏ"  ƏMİN ABİD      
  Professor A.Samoyloviçə             
1  2  3  4  5  6   
Ə. Abid
"Oğuznamə"

M. Kərimov
Azərbaycanın
qədim musiqi alətləri
  


 
 
English English

"... Türk qövmünə mənsub əkvam haqqında yazılan milli tarixlərin ən dəyərlisi, əldə bulunan bə’zi əmarələrə nəzərən, "Oğuznamə" olmaq lazım. Bu tarixi qəbrin həcrətin bir tarixinə qədər Azərbaycan tərəflərində mövcud olduğu bə’zi vəsayiqlə müsbət isə də bu gündə əlimizdə mövcud dəyildir."

Brusalı Məhəmməd Tahir hər nə qədər "Oğuznamə"yi yanlış olaraq tarixi qəbir şəklində qəbul edirsə də, Azərbaycan topraqlarında "Oğuznamə" denilən bir şeyin yaşadığını, müdəkkiklər arasında ilk dəfə hiss etmiş olduğu üçün, yazısının hər halda bir xüsusiyyəti vardır.

Yuxarıdan bəri bütün izah etdiyimiz "Oğuznamə" nağıllarının hicri tarixin ilk əsrlərindən başlayaraq XVIII əsrə qədər azərbaycanlılar arasında yaşadığını qəti surətdə isbat etməkdədir.

Bu qüvvətli vəsiqələrə istinad edərək "Oğuznamə"ni Azərbaycan xalq ədəbiyyatının məhsulu saymaq icab etdiyi kibi havi olduğu tarixi qiymət e’tibarilə də ədəbiyyatımızın ilk əsəri olaraq qəbul etmək lazım gəlir.


Redaksiyadan:

Məqalənin qeydləri ixtisar olunub.


 
1  2  3  4  5  6  7 
copyright by musiqi dunyasi 1999-2000© design by grArt 2000©
Next Page Previous Page English About site