VASİF ADIGÖZƏLOV      
      
Ramiz ZÖHRABOV           
1  
Solmaz Qasımova
Azәr Rzayev

Ramiz ZÖHRABOV
VASİF ADIGÖZӘLOV

 
 
        
Audio: First

Bu il görkəmli və sevimli bəstəkarımız, musiqi-ictimai xadim, tanınmış pedaqoq, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Dövlət mükafatı laureatı, professor Vasif Adıgözəlovun xüsusi yeri var. Onun yaradıcılığı çox geniş, rəngarəng və məhsuldardır. Musiqi janrları arasında baletdən başqa elə bir janr yoxdur ki, o, ona müraciət etməsin, bu sahədə yüksək səviyyəli bitkin və kamil, ictimaiyyətin, geniş dinləyici kütləsinin rəğbətini qazanan əsər yaratmasın. Elə bunun üçün də onun çoxşaxəli yaradıcılıq portfelinə mahnıdan tutmuş ən mürəkkəb janr olan operaya qədər bütün musiqi sahələri əhatə olunmuşdur... O, həcmindən asılı olmayaraq hər bir əsəri ilə o janrın hüdudlarını genişləndirməyə nail olur.

V.Adıgözəlov musiqiyə iki sənətlə gəlmişdir: pianoçu və bəstəkar. Belə ki, 1953-cü ildə o, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının nəzdindəki Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbinin fortepiano və uşaq yaradıcılığı siniflərini bitirmişdir. Yeri gəlmiş-kən onu da deyək ki, Vasif hələ 9-cu sinifdə oxu-yarkən, 1952-ci ildə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının təşkil etdiyi gənc bəstəkar-tələbələrin baxı-şında Konservatoriya tələbələri ilə yanaşı onun da bir sıra əsərləri, o cümlədən fortepiano sonatasının 2-ci hissəsi, skripka ilə iki fortepiano, arfa üçün pyesi, "Yan ton-qalım" uşaq mahnısı ifa olunur. Fortepia-noda müəllif özü çalır. Gənc müəllifin əsərləri rəğbətlə qarşılanır. Və onun həm bəstəkarlıq, həm də pianoçu sənətində istedadı, potensial imkanları müəllim və tələbələr tərəfindən təqdir edilir.

V.Adıgözəlovun musiqisi həmişə olduğu kimi hazırki dövrdə də çox populyardır. Onun simfonik, vokal-simfonik əsərləri ayrı-ayrı alətlərlə simfonik orkestr üçün "Konsertlər"i müxtəlif kollektivlərin və məşhur ifaçıların təfsirində səsləndirilir, orqan üçün rəngarəng əsərləri, fortepiano üçün uşaq pyesləri və prelüdləri həm konsert, həm də tədris proqramlarına daxil edilir, mahnı və romansları isə müxtəlif nəsildən olan müğənnilərin repertuarını bəzəyirlər. Bu onu göstərir ki, V.Adıgözəlovun əsərləri yazılma tarixindən asılı olmayaraq həmişə müasir və aktualdır. Bəstəkarın yaradıcılığındakı bu ümdə cəhət onu xalqımızın sevimlisi etmişdir.

Bu xoş gündə V.Adıgözəlova nə arzu edərdik? Dünyada ən gözəl nemət olan möhkəm cansağlığı, ailə sevincləri, həyatda, yaradıcılıqda, pedaqoji və ictimai fəaliyyətdə uğurlar arzulayırıq.


 
1  
copyright by musiqi dunyasi 1999-2000© design by grArt 2000©
Next Page Previous Page Back to Home About site