TOFİQ ƏLƏKBƏR OĞLU QULİYEV      
      
          
1  

TOFİQ ƏLƏKBƏR OĞLU QULİYEV


AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLAR
İTTİFAQINDA PLENUM


Leyla Fərəcova
YENI SAYT INTERNET səhifələrində


Tofiq Quliyev əmək fəaliyyətinə 1941-ci ildə Azər-baycan Dövlət Caz Orkestrinin bədii rəhbəri kimi başlamışdır. Sonralar o, Azərbaycan radiosu orkestrinin rəhbəri olmuş, 1954-1958-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında pedaqoji fəaliyyət göstərmişdir. Tofiq Quliyev 1958-1959-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Filarmo-niyasının bədii rəhbəri, 1961-1964-cü illərdə isə onun direktoru vəzifəsində işləmişdir. O, 1958-ci ildən Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı idarə heyətinin üzvü, 1968-ci ildən katibi, 1973-cü ildən birinci katibi, 1990-cı ildən ömrünün sonuna qədər isə sədri olmuşdur.

Tofiq Quliyevin adı musiqi tarixinə Azərbaycan estrada və caz musiqisinin banisi kimi daxil olmuşdur. Azərbaycan xalq musiqisi ənənələrindən və XX əsrdə yaranmış musiqi formalarından məharətlə faydalanan bəstəkarın mahnıları kütləvi mahnı janrının gözəl nümunələridir. Tofiq Quliyevin sadə musiqi dili, aydın və milli koloriti ilə seçilən musiqisi ona minlərlə dinləyicinin tükənməz məhəbbətini qazandırmış, mahnıları el içərisində əsl xalq nəğmələri kimi sevilmişdir.


 
1  
copyright by musiqi dunyasi 1999-2000© design by grArt 2000©
Next Page Previous Page English Back to Home About site