YENI SAYT INTERNET səhifələrində      
      
Leyla Fərəcova           
1  

TOFİQ ƏLƏKBƏR OĞLU QULİYEV


AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLAR
İTTİFAQINDA PLENUM


Leyla Fərəcova
YENI SAYT INTERNET səhifələrində


Sayt : composers.musigi-dunya.az

Sentyabr ayının 15-də, "Regus" Biznes-mər-kə-zi-nin konfrans zalında "Azərbaycan bəstəkarları və musiqi-şü-nasları" soraş toplu kitabçası WEB - saytının prezen-ta-siyası keçirilib.

Mərasim milli professional musiqimizin banisi, dahi bəstəkar Ü. Hacıbəyovun anadan olmasının 115 illi-yinə, və həmçinin, respublikamızın ilk professional mu-siqi jurnalı -"Musiqi dünyası"nın - 1-ci ildönümünə həsr olunmuşdur.

Belə bir mühüm və maraqlı proektin həyata ke-çi-rilməsi Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı kollektivinin böyük, sanballı və əhəmiyyətli zəhmətidir. Bununla yanaşı, müasir Azərbaycan musiqi mədəniyyəti haqqında ümumdünya ictimaiyyətinə məlumat çatdırmaq kimi xeyirli işdə bir sıra qabaqcıl fikirli şəxslərin də əvəzsiz işti-rakı olub.

Yaradıcılıq qrupuna proektin müəllifi, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının Katibi, sənətşünaslıq elmləri doktoru, professor Ramiz Zöhrabov başçılıq etmişdir. Koordinator - müdir - sənətşünaslıq elmləri doktoru, "Mu-siqi dünyası" jurnalının baş redaktoru Tariel Məm-mə-dovdur. Baş redaktor - sənətşünaslıq elmləri namizədi Azad Ozan Kərimli, redaktorlar - Lalə hüseynova, Leyla Fə-rəcova, Sevda Əliqızı, Natalya Dadaşovadır. Mate-rial-ları Ülviyyə Məmmədova toplamış, ATTAS PR Alliance təşkilatı isə tərcümə etmişdir. Fotoqraf - Pərviz Quliyev, WEB - ustası - Qalina Şurqayevadır.

Xüsusi qeyd etməliyik ki, proektin baş sponsoru ABŞ Dövlət Departamentinin mədəniyyət və təhsil bürosudur və o, IREX/IATP təşkilatının vasitəçiliyi ilə proektikj sə cəçmjkç üsocmycuğcm həyata keçirilməsində böyük yardım göstərib. Proektin həyata keçməsində "Açıq Cəmiyyət İnstitutu - Azərbaycan - yardım fondu", Bakı Mədəniyyət və İncəsənət Məlumat Mərkəzi və "Regus" Biznes mərkəzi partnyorluq ediblər. ADANET təşkilatı INTERNET Provider vəzifəsini. "Musiqi dünyası" jurnalı proek-tin koordinatoru və icraçısı kimi təqdim edilib.


 
1  
copyright by musiqi dunyasi 1999-2000© design by grArt 2000©
Next Page Previous Page English Back to Home About site