Bakı Musiqi Akademiyasının      
Orta İxtisas Musiqi məktəb-studiyası - 20      
K. Dadaszadə           
1  
K. Dadaszadə
Bakı Musiqi Akademiyasının

Almas Rəcəbova
AZƏRBAYCAN DİLİ, RİYAZİYYAT VƏ MUSİQİ FƏNNLƏRİ ARASINDA ƏLAQƏ İMKANLARI

Zaur Rəhimov
MUSİQİ İLKİN TƏRBİYƏVERİCİ AMİLDİR

 
 
        
Video: First

Üzeyir Hacıbəyov adına Bakı Musiqi Akademiyasının Orta ixtisas musiqi məktəb-studiyasının 20 yaşı tamam olur... Görəsən, hər hansı bir tədris ocağının formalaşması, yüzlərlə bənzər təşkilatlar arasında öz dəsti-xəttini tapılması üçün bu, kifayət zaman kəsiyidirmi? Məktəb-studiyanın bu müddət ərzində keçdiyi keşməkeşli, uğurlu-uğursuz, axtarışlarla zəngin yola nəzər salsaq, bu suala müsbət cavab verə bilərik.

Əslində, keçilən dövrü də, insan ömrü kimi, müəyyən mərhələlərə bölmək olar: başlanğıc, təşəkkül və yetkinlik.

BAŞLANĞIC

Bu işin bilavasitə başlanğıcında durmayan insan üçün o dövrün ab-havasını duymaq və bütün çalarları ilə işıqlandırmaq o qədər də asan iş deyil. Həmin illərin müxtəlif qəzet materiallarını, fotoşəkillərini nəzərdən keçiririk, şahidlərin və ilk növbədə də məktəb-studiyanın yaradıcısı və daimi rəhbəri, professor Tərlan Seyidovun xatirələrinə müraciət edirik.

Professor T. Seyidovun düşüncələrindən:

- Heç bir yeni ideya və fikir təsadüfən yaranmır. Çox vaxt həyatın özü insanda gözlənilmədən yeni bir ideyanın əmələ gəlməsinə təkan verir. Professional musiqiçilərin tərbiyəsində bilavasitə iştirak edən bir insan kimi mən uzun illər boyu konservatoriya məzunlarının pedaqoji fəaliyyətə başlayan zaman dərhal yüzlərcə çətinliklərlə üzləşməsi kimi acınacaqlı faktla yaxşı tanış idim. Belə vəziyyət əvvəllər konservatoriyada istehsalat təcrübəsinin faktiki olaraq cəmi bir neçə dərs ilə məhdudlaşması ilə izah olunurdu. Odur ki, tələbələrin hərtərəfli istehsalat təcrübəsini təmin etmək üçün bilavasitə konservatoriyanın nəzdində qeyri-adi tədris ocağının - məktəb - studiyanın təşkil edilməsinə böyük ehtiyac var idi.

Həmin ideyanın zəruriyyətinə, aktuallığına baxmayaraq, onu həyata keçirmək o qədər də asan olmadı. Çünki bu yeniliyi qəbul etməyən və onu gerçəkləşdirməyə maneçilik törədən "mühafizəkarlar"ın sayı az deyildi. Lakin bu işin başlanğıcında duran və onun zəruriyyətinə inanan insanların səyi nəticəsində 1980-cı ildə Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət konservatoriyasının nəzdində məktəb-studiya təşkil olundu.


 
1  
copyright by musiqi dunyasi 1999-2000© design by grArt 2000©
Back to Home About site