MÜSLÜM MAQOMAYEVİN HƏYATININ      
SON İLLƏRİ MƏKTUBLARIN AYNASINDA      
Aida HÜSEYNOVA           
1  
Aida HÜSEYNOVA
MÜSLÜM MAQOMAYEVİN HƏYATININ
SON İLLƏRİ MƏKTUBLARIN AYNASINDA


Sərdar FƏRƏCOV
ÜZEYİR HACIBƏYOV VƏ ERMƏNİ
SƏNƏTCİLƏRİNİN "MƏDƏNİ" TƏCAVÜZÜ


Nigar ƏLİYEVA,
Fərəh ƏLİYEVA

AZƏRBAYCANIN BAŞ ORKESTRİ

Kamil Şahverdiyev
Rəşid Behbudov fenomeni

Lale Rzayeva
FORTEPİANO SENETININ
TARIXI VEREQLEYERKEN...Səliqəli və qəşəng xətlə yazılmış, lakin zaman keçdikjə rəngi saralmış bu məktubları əlimə alanda ürəyimdə çox qəribə duyğular baş qaldırır. Söhbət Müslüm Maqomayevin öz ailə üzvlərinə ünvanladığı məktublarından gedir. Bu məktubları o, həyatının son illərində kəskin surətdə pisləşmiş səhhətini bərpa etmək üçün üz tutduğu sanatoriyalardan göndərirdi.

Həmin məktubların bir qismini curnalımızın bu sayında dərj edirik. Məktubların sətirləri arasında Müslüm Maqomayevin - qayğıkeş ailə başçısı, hövsələli pasiyent, son dərəjə nikbin və ən başlıjası, əsl ziyalı bir insanın janlı obrazı görünür. İndi ürək ağrısı ilə düşünürük ki, onun sağalmaq ümidi doğrulmadı, yaradıjılıq planları yarımçıq qaldı və az sonra onun əzizləri - Badüş ( həyat yoldaşı Bağdagüljamal xanım) sevimli ömür-gün yoldaşını, Jamulya və Mamus isə (oğlanları Jəmaləddin və Məhəmməd) qayğıkeş və mehriban atalarını həmişəlik itirdilər.

Amma gəlin bu gün həmin məktubları təkrar-təkrar oxuduqja kədərlənməyək. Sadəjə olaraq, bu iste’dadlı bəstəkarın, bu nəjib insanın işıqlı xatirəsini bir daha ehtiramla yad edək və sevinək ki, XX əsr Azərbayjan musiqi mədəniyyətinin tarixində Müslüm Maqomayevin parlaq adı da var.


 
1  
copyright by musiqi dunyasi 1999-2000© design by grArt 2000©
Next Page Previous Page English Back to Home About site