"Musiqi dünyası" № 1 (66) 2016

16.06.2016

Mündəricat / Content

Article №1;7512 - 7537 pages.
Лейла Мамедова-Фараджева. «Oratorium Albanum» Галиба Мамедова
Text html | Text PDF

Article №2;7538 - 7540 pages.
Saida Yelemanova. Mugham "Karabakh shikestesi" presented in the Jubilee International Symposium "Music of the Turkic-speaking World"
Text html | Text PDF

Article №3;7541 - 7548 pages.
Ariz Abduləliyev. Azərbaycan bəstəkarlarının xatirəsinin əbədiləşdirilməsində Heydər Əliyevin rolu
Ariz Abdulaliyev. Haydar Aliyev's role in perpetuating of Azerbaijan composers' memory
Abstract | Text html | Text PDF

Article №4;7549 - 7558 pages.
Ирина Леопа. Особенности структурирования камерно-вокальных циклов Густава Малера.
Irina Leopa. Especially the structuring of chamber vocal cycles by Gustav Mahler
Abstract | Text html | Text PDF

Article №5;7559 - 7567 pages.
Григорий Лыжов. Мир музыки с высоты птичьего полёта
Text html | Text PDF