Redaksiya heyəti
Editorial board
Jurnalın siyasəti
Journal's policy
Müəlliflər üçün məlumat
Information for Authors
Məqalənin tərtibat qaydaları
Publication requirements
Abstracts Müəlliflər haqqında məlumat
About the authors


KONTAKTLAR / CONTACTS

 

Baş redaktor və naşir,
Professor, sənətşünaslıq doktoru

Tariyel Məmmədov

AZ1001, Bakı şəh.,
Ş.Bədəlbəyli küç., 98.
Opera studiası (3-cü mərtəbə)
Tel.: (+99412) 5984370; (+99412) 5984370
E-mail: mamedovtariyel@gmail.com
             musiqidunyasi@gmail.com

 
Editor-in-chief, publisher,
Professor, Doctor of Arts

Tariyel Mammadov

Sh.Badalbeyli str., 98
AZ1014, Baku city,
Opera Studio (3rd floor)
Tel.: (+99412) 4932302; (+99412) 5984370
E-mail: mamedovtariyel@gmail.com
musiqidunyasi@gmail.com