AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

<

1/94 2023

Elnarə Dadaşovanın əsərlərindən ibarət audio diskin  içindəkilərin dəqiqə acıqlaması:


 

Balet “Sayalı”, ”Oyna, yar”, ”Bəri bax”, ”Gəl ,bahar”, ”Xoral” , 2 saylı simli Kvartet, ”Süsən sünbül”-orqan üçün variasiyalar, ”Döyüş cəngisi”

 
   
Loading the player...

 
Loading the player...
   
Loading the player...
   
Loading the player...
   
Loading the player...
   
Loading the player...
   
Loading the player...
   
Loading the player...
   
Loading the player...
   
Loading the player...
   
Loading the player...
   
Loading the player...
   
Loading the player...
   
Loading the player...
   
Loading the player...
   

2/95 2023

East or West? Salman Gambarov


 
   
1. Bird (after Azerbaijanian folk song)  
Loading the player...
2. In the Spring (V.Mustafa-zade)

 
Loading the player...
3. My funny Zibeyda (T.Guliyev)  
Loading the player...
4. Magic circle (after Azerbaijanian folk song)  
Loading the player...
5. Attack Yalli (after Azerbaijanian folk dance melody)  
Loading the player...
6. Rahab (S.Gambarov)  
Loading the player...
7. East or West? (S.Gambarov and A.Tagi-zade)  
Loading the player...
Salman Gambarov, piano
Anar Tagi-zade, scat vocals
Tahir Guliyev, nagara