"Musiqi dünyası"№ 3-4 (76/77) 2018

29.10.2018

Mündəricat / Content

Article №1;7871 - 7931 pages.
Afet HASANOVA. Azerbaijani Culture of the Middle Ages in the Context of Artistic Traditions of the Middle East
Abstract | Text html | Text PDF

Article №2;7932 - 7947 pages.
Amil ASKEROV. Yalli Dances in Nakhchivan Musical Culture
Abstract | Text html | Text PDF

Article №3;7948 - 7962 pages.
Евгения ЧИГАРЁВА. На грани поэзии и прозы: о взаимодействии двух принципов музыкального мышления
Text html | Text PDF

Article №4;7963 - 7985 pages.
Галина ГРИГОРЬЕВА. Николай Сидельников: штрихи к портрету классика
Text html | Text PDF

Article №5;7986 - 7994 pages.
İradə ABBASOVA. Bəstəkar Qara Qarayev yaradıcılığının inkişafında kantata janrı
Abstract | Text html | Text PDF

Article №6;7995 - 8003 pages.
Niftiyeva ÜLFƏT. Süleyman Ələsgərovun “Gözlə məni” və “İlk xatirələr” mahnılarının melodik təhlili
Abstract | Text html | Text PDF

Article №7;8004 - 8011 pages.
Юлизана КУХМАЗОВА. Некоторые стилистические особенности хоровых произведений Фаига Нагиева и Азада Керимова
Text html | Text PDF