Azərbaycanda yeni      
«Milli məvətiyyət cəmiyyəti yaranıb»      
S. Axundzadə           
1   2   3  
N. Əliyeva, L. Hyseynova
«Musiqinin Böyük İpək Yolu» I Bakı klassik musiqi festivalı

S. Axundzadə
Azərbaycanda yeni «Milli məvətiyyət cəmiyyəti yaranıb»

N. Axundova
Lyusernada keçirilən musiqi festivalının «Composer in Residence»

Z. Dadaşzadə
Ceyms Klark adlı musiqi adası

CIOFF beynalxalq təşkilatının prezidenti cənab Kari Berqhomla mühasibə

 
 
make printcopy print copy
        
Video: First
Audio: Clip 1
Audio: Clip 2
Audio: Clip 3

998-ci ilin oktyabrında respublikamızda yeni bir cəmiyyət - Azərbaycan Milli Mədəniyyət Cəmiyyəti yaradılmışdır. Ona respublikanın xalq artisti, BMA-nın professoru, dünya şöhrətli tarzən Ramiz Quliyev rəhbərlik edir. Bu böyük sənətkarın təqdimata ehtiyacı yoxdur. Təkcə onu deyə bilərik ki, R.Quliyevin adı Q.Pirimov, B.Mənsurov kimi ustadların adı ilə yanaşı çəkilir. Ramiz müəllimin əsas xidməti ondan ibarətdir ki, o, ulu tanrımızı dünyada tanıtdırmış və Qərb musiqi alətləri ilə bir səviyyəyə qaldıra bilmişdir.

Biz R.Quliyevlə görüşüb cəmiyyətin fəaliyyəti barədə ona bir neçə sualla müraciət etdik.

-Ramiz müəllim, Azərbaycan Milli Mədəniyyət Cəmiyyətini yaratmaq fikri nə vaxt və hansı zərurətdən meydana gəlib?

-Bilirsiniz ki, müasir dövrümüzdə bütün inkişaf etmiş ölkələrdə ictimai cəmiyyətlər böyük əhəmiyyət kəsb edir, onların fəaliyyətinə geniş meydan açılır. Ona görə biz də elə bir cəmiyyət yaratmağa çalışmışıq ki, o, respublikada keçirilməsi vacib olan bir çox tədbirlərdə yaxından iştirak etsin. Onun imkanlarından istifadə edərək respublikamızın son illərdə əldə olunan müstəqilliyini mədəniyyət sahəsində möhkəmləndirməyə çalışırıq.

1998-ci il sentyabrın 11-də AMMC-nin təsis konfransı keçirildi. Burada mən cəmiyyətin yaranmasının təşəbbüsçüsü kimi gələcək məqsəd və məramımız haqda konfrans iştirakçılarına ətraflı məlumat verdim. Konfransda AMMC-nin təsisçiləri olan Azərbaycan respublikasının xalq artisti, bəstəkar, professor A.Rzayev, R.Mustafayev adına İncəsənət Muzeyinin direktoru, professor, xalq rəssamı İ.Zeynalov, Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Simfonik orkestrinin bədii rəhbəri və baş dirijoru, professor R.Abdullayev, Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqı idarə heyətinin sədri, əməkdar incəsənət xadimi Azərpaşa Nemətov da iştirak edirdilər. Burada təcrübəmi nəzərə alaraq, idarə heyəti və konfrans iştirakçıları etimad göstərib məni cəmiyyətin ilk sədri seçdilər, Biz tez bir zamanda sənədləri hazırladıq. Artıq 1998-ci il oktyabrın 21-də respublikanın Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən rəsmi qeydiyyatdan keçdik. Hal-hazırda cəmiyyətin 15 minə qədər üzvü var.

-Əgər mümkündürsə, cəmiyyətin əsas məqsəd və vəzifələri haqqında oxucularımıza məlumat verin.

-Azərbaycan milli mədəniyyətinin inkişaf konsepsiyasına yardım bizim əsas məqsədimizdir. Buraya indiyə qədər Azərbaycan mədəniyyətində əldə olunmuş bütün nailiyyətləri göz bəbəyi kimi qoruyub saxlamaq və inkişaf etdirmək kimi məsələlər daxildir. Bununla yanaşı, bizim qarşımızda müasir dövrdə başımıza gəlmiş bəlalardan doğan problemlərin həllində, yəni məcburi köçkünlərin və qaçqınların həyatının qismən də olsa yüngülləşdirilməsində yaxından iştirak etmək, cəmiyyətin imkanlarından istifadə edib onlara müəyyən sahələrdə yardımçı olmaq kimi mühüm vəzifələr də durur.

-Artıq bir ildir ki, sizin cəmiyyət fəaliyyət göstərir. Bu müddət ərzində gördüyünüz işlər haqqında daha müfəssəl danışmağınızı xahiş edirik.

-Ötən il biz Azərbaycan İncəsənət Muzeyində T.İsmayılov adına Gənclər Sarayının istedadlı gənc rəssamlarının sərgisini keçirdik. Orada biz 28 nəfər fərqlənən rəssamın işini mükafatlandırdıq. Bundan əlavə, 2 nəfər gənc rəssama təqaüd təyin edildi. Ümumiyyətlə, sərgi çox yüksək səviyyədə keçdi.


 
1   2   3  
copyright by musiqi dunyasi 1999-2000© design by grArt 2000©
Next Page Previous Page English Back to Home About site