"Musiqi dünyası" № 1-2 (74/75) 2018

14.05.2018

Mündəricat / Content

Article №1;7871 - 7884 pages.
Константин Зенкин. Информационная симметрия в музыке: между глубиной и поверхностностью информация и специфика художественного сообщения
Text html | Text PDF

Article №2;7885 - 7897 pages.
Виолетта Юнусова. Традиционная музыкальная культура народов востока как зеркало мира: еще раз к постановке проблемы
Text html | Text PDF

Article №3;7898 - 7902 pages.
İqbal Orucov. XX əsrdə fleyta ifaçılığında yeni ifa üsulları və ştrixlər
Text html | Text PDF

Article №4;7903 - 7907 pages.
Əliqismət Lalayev. Türkmən dramaturqu Hüseyn Muxtarovun pyesləri Azərbaycan səhnəsində
Text html | Text PDF

Article №5;7908 - 7915 pages.
İradə ABBASOVA. Musiqi mədəniyyətinin inkişafında fortepiano duetləri
Abstract | Text html | Text PDF