"Musiqi dünyası" № 2 (67) 2016

10.08.2016

Mündəricat / Content

Article №1;7568 - 7592 pages.
Ольга Жесткова. Исторические и литературные источники либретто оперы Э. Скриба и Ж. Делавиня «Роберт-Дьявол»
Text html | Text PDF

Article №2;7593 - 7609 pages.
Лейла Мамедова-Фараджева. «Музыка, в которой я живу»: Галиб Мамедов – 70
Text html | Text PDF

Article №3;7610 - 7618 pages.
Ləman Leiba. Cəngi və 战歌 PY [zhàngē] / [cənqı] : Azərbaycan və Çin hərb musiqisində eyni janr və iki ölkənin hərb ənənələrinin təcəssümü kimi
Abstract | Text html | Text PDF

Article №4;7619 - 7630 pages.
Sonaxanım Ibrahimova. Azərbaycan Respublikasinda musiqi menecmentinin təşəkkülü və inkişafinin bəzi xüsusiyyətləri
Text html | Text PDF

Article №5;7559 - 7567 pages.
Ariz Abduləliyev. Dmitri Şostakoviçin yaradiciliq bioqrafiyasina dair yeni sənədlər
Ariz Abdulaliyev. New documents about Dmitriy Shostakovich's creative biographu
Ариз Абдулалиев. Новые документы о творческой биографии Дмитрия Шостаковича
Abstract | Text html | Text PDF

Article №6;7568 - 7576 pages.
İradə ABBASOVA.XX əsrin sonu, XXI əsrin əvvəlləri dünya fortepiano musiqisinin inkişaf yolları
Abstract | Text html | Text PDF

Article №7;7577 - 7581 pages.
Əliqismət Lalayev. Azərbaycan-Özbəkistan teatr əlaqələri tarixindən
Text html | Text PDF