"Musiqi dünyası" № 2 (63) 2015

04.10.2015

Mündəricat / Content

Article №1; 7368 - 7375 pages.
Aybəniz Növrəsli. Q.Qarayev və A.Əlizadə yaradıcılığında ümumi cəhətlərin araşdırılmasına dair
Aybeniz Novrasli. The common features of creativity G.Garayev and A.Alizadeh
Abstract | Text html | Text PDF

Article №2; 7376 - 7382 pages.
Лала Рзаева. О моем учителе
Text html | Text PDF

Article №3; 7383 - 7389 pages.
Aytən Babayeva. V.Adıgözəlovun "Ölülər" operasında xor səhnələri
Aytan Babayeva. Choral scenes in the opera of V.Adigezalov "Ölülər-Deads"
Abstract | Text html | Text PDF

Article №4; 7390 - 7399 pages.
Qorxmaz Əlilicanzadə. Azərbaycan muğamının tarixi köklərinə yeni nəzəri baxış
Gorkhmaz Alilijanzadeh. New theoretical look into the roots of the history of mugham.
Abstract | Text html | Text PDF

Article №5; 7400 - 7405 pages.
Gülarə Axundova. Azərbaycan musiqili teatr sənətinin inkişafında dirijor və xormeysterlərin rolu
Gulara Akhundova. The role of conductors and chorus master in the development of musical theater of Azerbaijan.
Abstract | Text html | Text PDF

Article №6; 7406 - 7415 pages.
Sonaxanım Ibrahimova. Musiqi menecmentində mədəniyyət, biznes və QHT əlaqələrinə dair
Sonakhanim Ibragimova. About the connections of culture, business and NGO in music management
Abstract | Text html | Text PDF