"Musiqi dünyası" № 3-4 (92/93) 2022

27.12.2022

Mündəricat / Content

Article №1;8936-8943 pages.
Vasfi ÇİLİNGİR, İradə ABBASOVA. Azərbaycan bəstəkarlarının musiqili-səhnə əsərlərində xalq mahnı və rəqslərindən istifadə edilməsinin xüsusiyyətləri
Abstract | Text html | Text PDF

Article №2;8944-8955 pages.
Ülkər TALIBZADƏ. Akademik Z.Səfərovanın yaradıcılığında M.M.Nəvvab və onun “Vüzühül-ərqam” risaləsi
Text html | Text PDF

Article №3;8956-8979 pages.
Гюльтекин ШАМИЛЛИ. Вопрос о становлении классической традиции иранской музыки в аспекте проблемы языка и мышления1
Abstract | Text html | Text PDF

Article №4;8980-8987 pages.
Виолетта ЮНУСОВА. Исследователь музыки тюркских народов Александр Харуто (1949-2021). Памяти учёного
Abstract | Text html | Text PDF

Article №5;8988-8996 pages.
Гюльзар МАХМУДОВА. Фархад Бадалбейли: о музыке и музыкантах, об образовании и культуре, о себе и не только…(100-летию БМА посвящается)
Text html | Text PDF

Article №6;8997-9013 pages.
Гюльтекин ШАМИЛЛИ. По прочтении юбилейного издания: «Этномузыковедение Азербайджана: 1921—2021 гг.»
Abstract | Text html | Text PDF

Article №7;9014-9033 pages.
Rafael HÜSEYNOV. Yol açmaq əzmi və irs yaratmaq nəcibliyi
Abstract | Text html | Text PDF

Article №8;9034-9043 pages.
Медина ТУАЕВА. Ведение педагогической практики студентами вуза в специализированных музыкальных школах
Abstract | Text html | Text PDF

Article №9;9044-9052 pages.
Kamran QASIMOV. Qazax kinosunun “Yeni dalğa”sında film-nuar ənənələri
Abstract | Text html | Text PDF

Article №10;9052-9060 pages.
Nailə MƏMMƏD-ZADƏ. Rus balet məktəbinin təkamülü və xüsusiyyətləri
Abstract | Text html | Text PDF