"Musiqi dünyası" № 1-2 (86/87) 2021

02.06.2021

Mündəricat / Content

Article №1;8629-8633 pages.
Zemfira SƏFƏROVA. Nizami Gəncəvinin qəzəlləri Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılığında
Abstract | Text html | Text PDF

Article №2;8637-8638 pages.
Zemfira SƏFƏROVA. Əbdülqadir Marağainin yaradıcılığında innovasiya özəllikləri
Text html | Text PDF

Article №3;8639-8644 pages.
Лейла МАМЕДОВА-ФАРАДЖЕВА. Достойный представитель музыковедческой науки Азербайджана. Имруз Эфендиева – 85
Text html | Text PDF

Article №4;8645-8648 pages.
Nazim KAZIMOV. Oqtay Rəcəbov – 80
Text html | Text PDF

Article №5;8649-8660 pages.
Лейла МАМЕДОВА-ФАРАДЖЕВА. К юбилею видного азербайджанского хормейстера Гюльбаджи Имановой
Text html | Text PDF

Article №6;8661-8668 pages.
Nicat PAŞAYEV. “Şur” muğam ailəsində eyniadli şöbələrin tətbiqi və əhəmiyyəti
Abstract | Text html | Text PDF

Article №7;8669-8676 pages.
Nigar ABASOVA. Azərbaycan bəstəkarlarının fortepiano pyeslərində məqam əsasının təhlili məsələləri
Abstract | Text html | Text PDF

Article №8;8677-8687 pages.
Фахрия ИСАЕВА. Телевизионное пространство (телевидение) – проблемы и перспективы
Abstract | Text html | Text PDF

Article №9;8688-8695 pages.
Fəridə ƏHMƏDBƏYOVA. Mənim müəllimim (Rauf Atakişiyevin xatirəsinə)
Abstract | Text html | Text PDF

Article №10;8696-8704 pages.
Pikə AXUNDOVA-TALIBLI. Muğam tədrisi və qeyri-xəttilik: ululuq və müasirliyin çarpazlaşması kimi
Abstract | Text html | Text PDF

Article №11;8705 - 8715 pages.
Кюбра АЛИЕВА. Азербайджанский мугам. Истоки его древности и традиции (по археологическим материалам)
Abstract | Text html | Text PDF

Article №12;8716 - 8729 pages.
Həbibə MƏMMƏDOVA. Firəngiz Əlizadənin yaradıcılığında Şərq-Qərb sintezi
Abstract | Text html | Text PDF

Article №13;8730 - 8737 pages.
Aynur İSGƏNDƏRLİ. Görkəmli vokal ifaçısı Firəngiz Əhmədovanın repertuarında Qərbi Avropa bəstəkarlarının operalarına tarixi nəzər
Abstract | Text html | Text PDF