"Musiqi dünyası" № 1-2 (94/95) 2023

12.05.2023

Mündəricat / Content

Article №1;9053-9055 pages.
Zemfira SƏFƏROVA. «Bizə elm, mədəniyyət, ədəbiyyat tarixi lazımdır» (H.Əliyev)
Text html | Text PDF

Article №2;9056-9065 pages.
Sevinc RZAYEVA. Heydər Əliyev və Azərbaycan mədəniyyəti
Abstract | Text html | Text PDF

Article №3;9066-9075 pages.
Эльмира ПАНАХОВА, Валида Расулова — 75
Text html | Text PDF

Article №4;9076-9082 pages.
Rəna MƏMMƏDOVA. Musiqi türkologiyası kontekstində lad sisteminin formulluğu məsələsi haqqında
Abstract | Text html | Text PDF

Article №5;9083-9090 pages.
Айтен ИБРАГИМОВА. Новые издания к юбилею Фархада Бадалбейли, подготовленные школой-студией БМА
Text html | Text PDF

Article №6;9090-9097 pages.
Виолетта ЮНУСОВА. Традиционный музыкальный инструмент в диалоге Востока и Запада
Abstract | Text html | Text PDF

Article №7;9098-9106 pages.
Тамила ДЖАНИ-ЗАДЕ. ‘Аджамский (Иранский) фактор в музыкальной истории исламской цивилизации
Abstract | Text html | Text PDF

Article №8;9107-9124 pages.
Гюльтекин ШАМИЛЛИ, Лала ГУСЕЙНОВА. От «Птицы рассвета» к «Азербайджанскому каприччио»: по следам древнего символа
Abstract | Text html | Text PDF

Article №9;9125-9137 pages.
Александр МАКЛЫГИН. Назиб Жиганов и «Исторический завет» Узеира Гаджибейли
Abstract | Text html | Text PDF

Article №10;9138-9146 pages.
Nigar ABASOVA. Azərbaycan bəstəkarlarının kiçik formalı fortepiano əsərlərində muğamın məqam-intonasiya xüsusiyyətlərinin araşdırılması
Abstract | Text html | Text PDF

Article №11;9147-9158 pages.
Татьяна СЕРГЕЕВА. Философия музыки в наследии арабо-испанских мыслителей
Abstract | Text html | Text PDF

Article №12;9159-9175 pages.
Фируз УЛЬМАСОВ. О двух направлениях исследования таджикской музыки
Abstract | Text html | Text PDF

Article №13;9176-9182 pages.
Марина ДРОЖЖИНА. Роль русских музыкантов в формировании современной музыкальной культуры Сирии
Abstract | Text html | Text PDF

Article №14;9183-9190 pages.
Лейла МАМЕДОВА-ФАРАДЖЕВА. 80 лет достойной жизни. К юбилею Афаг Джафаровой
Text html | Text PDF

Article №15;9191-9199 pages.
Firuz MƏMMƏDOV. Xanəndəlik sənətində “duet” ifaçılığının əsas xüsusiyyətləri
Abstract | Text html | Text PDF

Article №15;9200-9207 pages.
Наиля МАМЕД-ЗАДЕ. Рождение и развитие балетного искусства в Азербайджане
Abstract | Text html | Text PDF